top of page

FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS

Szeződött partnerünk segítségével komplex szolgáltatás keretében tudjuk biztosítani a foglalkozás egészségügyet, munkavédelmet és tűzvédelmet. Ezáltal a kapcsolattartás is egyszerűbbé válik!

A jelenleg hatályos törvények értelmében (1993. évi XCIII. Munkavédelemről szóló Törvény) minden munkáltató foglalkozás- egészségügyi szolgáltatást (üzemorvost) köteles biztosítani valamennyi munkavállalója számára. Az alkalmazottak kategóriák szerinti besorolásáról a 89/1995 (VII. 14) számú kormányrendelet intézkedik.

MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK ELVÉGZÉSE

MUNKAKÖRI ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK VÉGZÉSE MUNKÁBA LÉPÉS ELŐTT ÉS A MUNKAKÖR VÁLTOZÁSAKOR

FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK, FOKOZOTT EXPOZÍCIÓS ESETEK KIVIZSGÁLÁSA

MUNKAVÁLLALÓK MUNKAKÖRÜLMÉNYEIVEL KAPCSOLATOS FELVILÁGOSÍTÁS

EGÉSZSÉGÜGYI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉSE A MUNKAVÁLLALÓKRÓL

KÖZREMŰKÖDÉS A MUNKAHELYI VESZÉLYFORRÁSOK FELTÁRÁSÁBAN

IDŐSZAKOS ORVOSI VIZSGÁLATOK A KÜLÖNBÖZŐ MUNKAKÖRÖKBEN ELŐÍRT IDŐKÖZÖNKÉNT

A MUNKAVÉGZÉS ÉS A MUNKAKÖRNYEZET EGÉSZSÉGKÁROSÍTÓ HATÁSAINAK, KOCKÁZATAINAK VIZSGÁLATA

KÖZREMŰKÖDÉS A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI, FIZIOLÓGIAI, ERGONÓMIAI, HIGIÉNÉS FELADATOK MEGOLDÁSÁBAN

ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSBAN ÉS SÜRGŐS ORVOSI BEAVATKOZÁSBAN VALÓ KÖZREMŰKÖDÉS

The close plan. Two hands in white medical gloves on a yellow background show thumbs up, like. The m
Foglalkozás-egészségügy: Services
bottom of page