top of page
OSH-1.jpg

MUNKAVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK

A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni.

Munkavédelmi szolgáltatásunk igénybevételével megelőzhetővé válik a foglalkoztatási megbetegedésből eredő munkakiesés, átláthatóvá tesszük az egyéni védőeszköz juttatási rendjét, amely költsége így tervezhető válik, és több ráfordítás juthat az Ön cégének fejlesztésére.

Munkavédelem: Services

MUNKAVÉDELMI KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) 54. § (2) bekezdése kimondja, hogy a "munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat".

Feladatunknak tekintjük a kockázatértékelés minél pontosabb elkészítését, hogy megfeleljen a hatósági követelményeknek, továbbá mind a munkavállalók és a munkáltató is érdemi tájékoztatást kapjon a mennyiségileg és minőségileg is potenciális veszélyforrásokról.

MUNKABALESETEK KIVIZSGÁLÁSA

​Munkabaleset az a baleset melyet a munkavállaló a szervezett munkavégzés keretében végzett munka, vagy az ahhoz kapcsolódó tevékenység közben szenved el. A munkáltató tudomására jutott munkabaleseteket nyilvántartásba kell venni és vizsgálatukat haladéktalanul meg kell kezdeni. A munkabalesetek kivizsgálása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül.

MUNKAVÉDELMI OKTATÁSOK

A munkavédelmi oktatás célja, hogy a munkavállalók átfogó képet kapjanak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeiről, arról, hogy milyen következménye lehet annak, ha nem tartja be az utasításokat, továbbá esetleges probléma, rendellenesség, baleset esetén kihez forduljanak.

Amíg a munkavállalót nem oktatták ki a munkavédelmi ismeretekből vagy az elhangzottakat nem tudja készség szinten alkalmazni, önállóan nem foglalkoztatható!

EGYÉNI VÉDŐESZKÖZÖK JUTTATÁSI RENDJÉNEK MEGHATÁROZÁSA

Egyéni védőeszközt, védőfelszerelést annak a munkavállalónak kell biztosítani – meghatározott időtartamra – aki veszéllyel, ártalommal járó munkát végez. A munkakörülmények, a munkaeszközök, és technológia ismeretében kell egyéni védőeszközt biztosítani a dolgozóknak.

Az egyéni védőeszköz juttatás rendjét írásban kell rögzíteni, mely feladat munkabiztonsági és munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősül!

Az egyéni védőeszközök körének meghatározást a munkavédelmi szakember a foglakozás-egészségügyi orvossal együtt végzi.

IDŐSZAKOS BIZTONÁSI FELÜLVIZSGÁLATOK

Időszakos ellenőrző felülvizsgálat alá kell vonni a Mvt. 21. § (2) bekezdésének hatálya alá nem tartozó olyan munkaeszközöket, amelyek a használat során bekövetkező elhasználódás vagy egyéb ok miatt a munkavállalók munkahelyi biztonságát és egészségét veszélyeztető helyzetet idézhetnek elő.

Az időszakos felülvizsgálatokkal elkerülhetővé válik a gépek üzemeltetéséből eredő munkabalesetek, ezzel munkaerőt és anyagi javakat is spórolhat a vállalkozásának.

MUNKAVÉDELMI BELSŐ SZABÁLYZAT ELKÉSZÍTÉSE

Munkavédelmi szabályzat készítésére jogszabály által előírt kötelezettsége nincs a munkáltatónak. Ne feledjük azonban a munkavédelmi törvény alapelvét, hogy tudniillik a munkavédelmi követelmények teljesítése a munkáltató feladata, ahogy a teljesítés módjának meghatározása is. Ezért a munkáltató rendelkezhet egyedi utasításban és/vagy rendelkezhet szabályzatban. Tehát a sok egyedi utasítás helyett a munkavédelem követelményrendszerét és eljárási szabályait egyetlen utasításban, úgynevezett „munkavédelmi szabályzatban” foglalhatja egységbe.

bottom of page