top of page
Tűzoltó 2.jpg

TŰZVÉDELMI SZOLGÁLTATÁSAINK

Cégünk a tűzvédelmi szolgáltatás keretében vállalja a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvényben és annak végrehajtási rendeleteiben foglalt feladatok ellátását.

Tűzvédelem: Services

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT KÉSZÍTÉSE, AKTUALIZÁLÁSA

Tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett vállalkozás vagy szervezet már a tevékenysége megkezdésének pillanátban kell hogy rendelkezzen hatályba léptetett tűzvédelmi szabályzattal. Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat.

Társaságunk elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot az Ön cégének, ezzel eleget téve a kötelezettségeinek, valamint segíthet megóvni tárgyi értékeit is egy esetleges tűzeset következtében.

TŰZRIADÓ TERV ELKÉSZÍTÉSE

A tűzriadó terv a tűzvédelmi szabályzat melléklete, melyet fontossága miatt célszerű külön kezelni. Tűzriadó terv készítése a jogaszabályban meghatározott esetekben kötelező. Ez a terv tartalmazza többek között a tűzjelzés módját, a Tűzoltóság, illetve az épületben tartózkodók riasztási rendjét, a létesítmény elhagyásának módját, tűz esetén a munkavállalók szükséges tennivalóit.

TŰZRIADÓ GYAKORLATOK MEGTARTÁSA

A Tűzriadó Tervben foglaltak végrehajtását szükség szerint, de legalább évente az érintettekkel gyakoroltatni és annak eredményét írásban rögzíteni kell. A gyakorlatot az illetékes hatóságokkal együttműködve kell lebonyolítani.

TŰZVÉDELMI OKTATÁSOK MEGTARTÁSA

A tűzvédelmi oktatás a létesítményre vonatkozó tűzvédelmi előírások, feladatok ismertetése, amely elméleti és gyakorlati részből áll. A tűzvédelmi oktatás megtartása évenként kötelező minden munkavállaló részére, valamint minden új munkavállaló részére is a munkavégzés megkezdése előtt.

TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK ÜZEMELTETŐI FELÜLVIZSGÁLATA

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet (OTSZ) szerint az üzemeltetői ellenőrzés az üzemeltetői ellenőrzést végző személy vagy az üzemeltető által írásban megbízott jogi személy által végzett, az érintett műszaki megoldás működőképességéről való, jellemzően szemrevételezéses meggyőződés és annak írásban történő dokumentálása. Az üzemeltetői ellenőrzés eredményét papír alapon vagy elektronikusan írásban kell dokumentálni.

Tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya esetén készülékenként 20.000 HUF - 50.000 HUF tűzvédelmi bírság szabható ki. Mi segítünk, hogy az Üzemeltetési Napló mindig napra pontos maradjon, és ezzel megóvja vállalkozását a felesleges kiadásoktól.

SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ESETÉN

A tűzvédelmi hatóság teljes körű tűzvédelmi ellenőrzést tarthat a létesítményben. Az ellenőrzés többek között kiterjed a tűzvédelmi szabályzat, tűzriadó terv, kiürítési számítás és a tűzvédelmi oktatásról szóló dokumentumok ellenőrzésére, valamint a létesítmény területén található tűzjelző berendezésekre üzemeltethetőségére és jogszabályoknak való megfelelőségre.

bottom of page