top of page
Chemical Plant

IPARBIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSAINK

A katasztrófavédelmi törvény értelmében veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek azon üzemek, ahol a telephelyen egy adott időben megtalálható veszélyes anyagok mennyisége eléri a 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott küszöbértéket.

2012. január 1-től a korábbi szabályozás (alsó illetve felső küszöbértékű) kibővült az alsó küszöbérték alatti üzemekre is, mely alapján érintetté válnak a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X.20.) Kormányrendeletben meghatározott alsó küszöbérték 25%-át elérő, de azt meg nem haladó veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységet folytató üzemek, üzletek is.

A veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem üzemeltetője 2014.12.31-től veszélyes ipari védelmi ügyintézőt köteles alkalmazni vagy megbízni.

Iparbiztonság: Services

ÜZEMAZONOSÍTÁS

A katasztrófavédelmi törvény értelmében az üzemazonosítási kötelezettség minden olyan veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemre vonatkozik, ahol a telephelyen egy adott időben megtalálható (gyártott -, tárolt -, a technológia irányíthatatlanná válása miatt keletkező - ) veszélyes anyagok mennyisége eléri a 219/2011. (X.20.) Kormányrendelet 2. mellékletében meghatározott küszöbértéket.

ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSOK LEFOLYTATÁSA

A hatóság elvárja az üzemeltetők jogkövető magatartását, vagyis az üzemeltetőnek külön hatósági felhívás nélkül is be kell jelentkeznie a hatóságnál, ellenkező esetben az üzemazonosítási kötelezettség elmulasztása miatt 2.000.000 HUF összegű katasztrófavédelmi bírság kiszabására számíthat. Amennyiben az üzemeltető hatósági felhívás alapján tesz eleget üzemazonosítási kötelezettségének, úgy szintén kell igazgatási szolgáltatási díjat fizetnie.

BIZTONSÁGI DOKUMENTÁCIÓ KÉSZÍTÉS, FELÜLVIZSGÁLAT

Az alsó küszöbérték alatti kategóriába kerülő üzemek esetében, a hatóság a vonatkozó kormányrendeletben foglalt kritériumok alapján az üzemeltetőt súlyos káresemény elhárítási terv készítésére kötelezheti.

SKET, BVT OKTATÁS

Ha az Ön vállalkozása veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, vagy küszöbérték alatti üzem, kötelessége évente tervezni, szervezni és végrehajtani belső védelmi terv gyakorlatot, vagy súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatot. Megtervezzük a részleges vagy teljes gyakorlat eseményeit, a gyakorlat előtt a gyakorlat végrehajtását, a védelmi dokumentáció tartalmát oktatjuk a munkavállalóknak, segítünk a gyakorlat levezetésében, hogy az iparbiztonsági hatóság megfelelőre értékelhesse azt.

SZEMÉLYES KÖZREMŰKÖDÉS HATÓSÁGI ELLENŐRZÉS ESETÉN

Az üzemazonosítási adatlapok benyújtását követően a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve a dokumentumok valóságtartalmát helyszíni vizsgálattal ellenőrzi, és ha szükséges, az üzemeltetőtől kiegészítő tájékoztatást kér.

KAPCSOLATTARTÁS A KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGGAL

Rendszeres kapcsolattartás a területileg illetékes hatósággal a könnyebb ügyintézés érdekében.

bottom of page