top of page
DSCF1479.JPG

KRITIKUS INFRASTRUKTÚRA VÉDELME

A létfontosságú rendszerelem olyan eszköz, létesítmény vagy rendszer, amely elengedhetetlen a létfontosságú társadalmi feladatok ellátásához – így különösen az egészségügyhöz, a lakosság személy- és vagyonbiztonságához, a gazdasági és szociális közszolgáltatások biztosításához, az ország honvédelméhez –, és amelynek kiesése e feladatok folyamatos ellátásának hiánya miatt jelentős következményekkel járna.

A kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a kijelölő határozat véglegessé válásától számított 60 napon belül intézkednie kell biztonsági összekötő személy megbízásáról, vagy foglalkoztatásáról, mely személy adatait a fenti határidőn belül köteles eljuttatni a nyilvántartó hatóság részére.

A kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelem üzemeltetőjének a kijelölő határozatban rögzített határidőn belül üzemeltetői biztonsági tervet kell készítenie. A dokumentumot a fenti határidőn belül köteles eljuttatni az ágazati kijelölő hatóság részére, mely a tartalmi és formai követelmények ellenőrzését követően megküldi azt a nyilvántartó hatóság részére.

A katasztrófavédelmi szerv központi szerve (BM OKF) a kijelölt nemzeti létfontosságú rendszerelemet 5 évenként komplex ellenőrzés keretében ellenőrzi, melyen részt vehet az ágazati kijelölő hatóság, a szakhatóság, a kijelölési eljárásban részt vevő, véleménynyilvánító szerv, és jogszabály alapján helyszíni ellenőrzés lefolytatására jogosult szerv. 

Kritikus Infrastruktúra Védelme: About
bottom of page